Để phục vụ khách hàng tốt hơn, đồng thời hưởng ứng lễ hội ONLINE FRIDAY, View Life đã ra chương trình trợ giá vận chuyển như sau:


1. Điều kiện

-  Áp dụng cho các đơn hàng online.


2. Thời gian

- Các đơn hàng phát sinh trong tháng 12 năm 2017, tính từ thời điểm đặt hàng.


3. Nội dung

- Miễn phí 100% phí vận chuyển trên toàn Việt nam.

- Giá trị vận chuyển lên đến 500.000đ.


MÃ KHUYẾN MÃI: I2E3AGOGRS1D


"/>Để phục vụ khách hàng tốt hơn, đồng thời hưởng ứng lễ hội ONLINE FRIDAY, View Life đã ra chương trình trợ giá vận chuyển như sau:


1. Điều kiện

-  Áp dụng cho các đơn hàng online.


2. Thời gian

- Các đơn hàng phát sinh trong tháng 12 năm 2017, tính từ thời điểm đặt hàng.


3. Nội dung

- Miễn phí 100% phí vận chuyển trên toàn Việt nam.

- Giá trị vận chuyển lên đến 500.000đ.


MÃ KHUYẾN MÃI: I2E3AGOGRS1D


"/>

Miễn phí vận chuyển tháng 12Để phục vụ khách hàng tốt hơn, đồng thời hưởng ứng lễ hội ONLINE FRIDAY, View Life đã ra chương trình trợ giá vận chuyển như sau:


1. Điều kiện

-  Áp dụng cho các đơn hàng online.


2. Thời gian

- Các đơn hàng phát sinh trong tháng 12 năm 2017, tính từ thời điểm đặt hàng.


3. Nội dung

- Miễn phí 100% phí vận chuyển trên toàn Việt nam.

- Giá trị vận chuyển lên đến 500.000đ.


MÃ KHUYẾN MÃI: I2E3AGOGRS1D


Để lại bình luận

Giỏ hàng của tôi Sản phẩm đã xem