Đổi trả và hoàn tiền

Trong 7 ngày kể từ ngày nhận hàng, nếu hàng hóa con nguyên vẹn hoặc được View Life xác nhận còn nguyên vẹn, quý khách được đổi trả hàng hóa và nhận lại 100% giá trị đơn hàng, không tính phí vận chuyển.

Ngược lại chúng tôi có quyền khước từ đổi trả.