Bảo mật thông tin

 1. MỤC ĐÍCH

  Những thông tin quý khách cung cấp ngoài việc tạo đơn hàng và vận chuyển hàng hóa, chúng tôi sẽ sử dụng quảng bá thông tin hàng hóa đến quý khách như thông báo trạng thái đơn hàng, trạng thái vận chuyền, thanh toán....

  Không bắt buộc quý khách tạo tài khoản trên trang web này. Quý khách có quyền đăng nhập và cập nhật thông tin của mình, nhằm tạo sự chính xác nếu có phát sinh giao dịch.

 2. PHẠM VI THÔNG TIN

  Những thông tin cần thiết để giao hàng đến tận khách hàng như

  1. Họ và tên
  2. Số điện thoại
  3. Email (nếu có)
  4. Địa chỉ nhận