Thanh bên Sidebar

Tranh thêu chữ thập

Thêu chữ thập hay còn gọi là X-stitch là phương pháp thêu trên những loại vải thô có chia các ô đều để các mũi khâu có thể thành hình chữ thập một cách đều đặn. Có hai loại vải chính dùng để thêu Cross-Stitch là vải Aida và vải Evenweave. Vải Aida là loại vải chính dùng để thêu Cross-Stitch.

S
ản phẩm được ví như là một trong thú vui tao nhã dành cho chị em chúng ta.

Với những tranh nhỏ thì cũng không khó thêu lắm, tuy nhiên với những tranh khổ lớn đòi hỏi phải có kinh nghiệm và kế hoạch làm, nếu không vào giai đoạn cuối sẽ trở nên khó khăn rất nhiều.

Song sau thành phẩm chúng ta sẽ có những bức tranh đẹp và giá trị.

Cross-stitch, also known as X-stitch, is a method of embroidery on rough fabrics that divide the cells evenly so that stitches can form a regular cross. There are two main fabrics for Cross-Stitch embroidery: Aida and Evenweave fabrics. Aida fabric is the main fabric used for Cross-Stitch embroidery.

T
he product is considered as one of the elegant pleasures for our sisters.

It is not difficult to embroider a small picture, however, with large size paintings that require experience and planning, otherwise it will become very difficult at the end. But after the finished product we will have beautiful and valuable pictures.