Tranh thêu Người


Tranh Thêu Chữ Lộc Nền Đen 53410

92,000₫

Vinh hoa phú quý niên trường thọ, Tài lộc an khang tuế cát tường

Tranh Thêu Chữ Thập Ailuo Đức Mẹ Ban Ơn 53377

86,000₫

Tranh này cần thêu: Nhân vật

Tranh Thêu Chữ Thập Ailuo Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát 53461

110,000₫

Nam mô quan thế âm bồ tát Kích thước 38 x 51 cm

Tranh Thêu Chữ Thập Ailuo Phật Di Lặc Tiền Vô Như Nước 53436

138,000₫

Phật Di Lặc Tiền vô như nước 53436 Kích thước 104 x 41 cm

Tranh Thêu Chữ Thập Ailuo Quan Âm 53356

164,000₫

Nam mô quan thế âm bồ tát Tranh này cần thêu: Quan thế âm, Chữ

Tranh Thêu Chữ Thập Ailuo Thánh Mẫu 29607

127,600₫

Thánh mẫu

Tranh Thêu Chữ Thập Bữa Tiệc Ly Cuối Cùng 53508

188,000₫

Tranh này cần thêu: Nhân vật, bàn ăn

Tranh Thêu Chữ Thập Chữ Thập Phật Di Lặc Dlh-223018

156,000₫

Kích thước 116 x 50 cm.Tranh chưa thêu.

Tranh Thêu Chữ Thập Chúa

130,000₫

Tranh Thêu Chữ Thập Chúa 5d Dlh-Ya775

99,000₫

Kích thước 75 x 50 cm

Tranh Thêu Chữ Thập Gia Đình Thánh Gia 53397

120,000₫

Tranh này cần thêu: Nhân vật, Dê, Bàn, Rìu, Lá

Tranh Thêu Chữ Thập Mẹ Và Con

99,000₫

KT: 46 x 44 cm

Tranh Thêu Chữ Thập Phật

120,000₫

Bộ kít thêu bao gồm: Kim, chỉ, vải thêu, sơ đồ hướng dẫn thêu (chart) Kích thước tranh: 55x59cm Mã sản phẩm: 222277 Hãng SX: Dielianhua (DLH)

Tranh Thêu Chữ Thập Phật Di Lặc Aluo 53357

144,000₫

Tranh này cần thêu: Chữ - Số - Chim khổng tước

Tranh Thêu Chữ Thập Phật Quan Thế Âm

89,000₫

Bộ kít thêu bao gồm: Kim, chỉ, vải thêu, sơ đồ hướng dẫn thêu (chart) Kích thước tranh: 34x48cm Mã sản phẩm: 333020 Hãng SX: Dielianhua (DLH)

Tranh Thêu Chữ Thập Quan Âm

175,000₫

Kích thước 56 x 75 cm

Tranh Thêu Chữ Thập Quan Âm 53412

76,000₫

Tranh này cần thêu: Tọa sen, Quan âm, Chữ

Tranh Thêu Chữ Thập Quan Âm Ngồi

105,000₫

Kích thước 60 x 43 cm

Tranh Thêu Chữ Thập Quan Âm Ngồi

99,000₫

Kích thước 69 x 49 cm