Bàn điều khiển Camera 1 Sản phẩm


50% Giảm

Điều Khiển Camera Speedome Cvi

3,400,000₫ 6,800,000₫

Bàn điều khiển Camera Speedome CVI● Bàn điều khiển Camera Speedome● Hỗ trợ cổng RS485, RS232 và cổng USB● Hỗ trợ chức năng điều khiểm PTZ 3 chiều (quay trái, ph

Khuyến mãi Bàn điều khiển Camera