Ký hiệu màu chỉ thêu tranh chữ thập theo chuẩn DMC

Khi mua sản phẩm tranh thêu chữ thập để thêu theo một mẫu nào đó bạn đều được cung cấp một bảng mã màu và các màu tương ứng để thêu bức tranh của mình.


Thông thường số lượng chỉ kèm theo là đủ để thêu, tuy nhiên vì một lý do nào đó, bị mất hay thiếu chỉ ta có thể mua theo từng tép nhỏ khoảng từ 3.000đ.

Hoặc ta có thể đựa vào bảng mã màu sau để chọn màu gần giống tương đương để hoàn thành sản phẩm của mình.

Bảng mã màu chỉ thêu tranh chữ thập theo tiêu chuẩn quốc tế DMC

Link tải bảng mã màu dưới dạng file .pdf