Chính sách cộng tác viên


ĐIỀU KIỆN

Có tài khoản CTV hợp lệ được kích hoạt.

Các link bài viết bán hàng có gắn mã giới thiệu không quá 15 ngày.

Đơn hàng được hưởng hoa hồng là đơn hàng Online phát sinh từ link bài viết của CTV.

Các link sản phẩm áp dụng hoa hồng sẽ được hiển thị trong trang tài khoản PartnerCHÍNH SÁCH

Hoa hồng chiết khấu tùy theo từng nhóm sản phẩm, theo giá trị đơn hàng và theo từng cộng tác viên từ 10 ~ 30% và áp dụng theo khoảng thời gian cụ thể được được báo trước.

Tiền hoa hồng được thanh toán theo chu kỳ hàng tuần qua tài khoản được cung cấp trong phần đăng ký.


Các bài viết về Cộng tác viên  


Liên hệ: 0937.393.567 Mr. Hải

Email: admin@giasanpham.net