Phụ kiện điện thông minh

REMOTE ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
remote điều khiển từ xa
80,000₫
Phụ Kiện Remote có 4 chức năng: Kích hoạt, không kích hoạt, Báo chuông khẩn cấp, lúc ở nhà ( STAY )Điều khiển tắt/ mở kích hoạt bộ trung tâmTHÔNG SỐ KỸ THUẬTTần