Phật thủ ướp

  • 1
Kích thước: 200 x 100 x 100 mm

Quả Phật Thủ Ướp Đức Hạnh Rạng Ngời Htq200

(0)
10

2,530,000₫

Ý nghĩa: Phong thủy đức hạnh. Bày tại bàn thờ , Điện Thờ , Miếu, chùa.. Như một bàn tay Phật mang đức độ
Kích thước: 310 x 210 x 65 mm

Quả Phật Thủ Ướp Đức Năng Thắng Số Hq310

(0)
10

2,650,000₫

Ý nghĩa: Phong Thủy Tốt, Đức độ cao. Trưng bày tại Phòng làm việc, phòng khách, Bàn làm việc nơi trưng bày
Kích thước: 295 x 165 x 55 mm

Quả Phật Thủ Ướp Giàu Có Và May Mắn Hhl295

(0)
10

1,390,000₫

Ý nghĩa: Trang trí nhà cửa, phòng khách, khu trưng bày Phong thủy Thịnh Vượng
Kích thước: 590 x 290 x 90 mm

Quả Phật Thủ Ướp Giàu Có Và May Mắn Hhl590

(0)
10

5,790,000₫

Ý nghĩa: Trang trí nhà cửa, phòng khách, khu trưng bày Phong thủy Thịnh Vượng
Kích thước: 200 x 100 x 100 mm

Quả Phật Thủ Ướp Nhân Đôi Hạnh Phúc Hth200

(0)
10

1,090,000₫

Ý nghĩa: Trang trí phong thủy hạnh phúc. Để tại phòng khách, tủ bày, Bàn thờ , điện thời, tủ thờ
Kích thước: 220 x 265 x 85 mm

Quả Phật Thủ Ướp Ôm Trọn Càn Khôn Hc220

(0)
10

2,650,000₫

Ý nghĩa: Phong Thủy Mạnh, Ý trí cao. Trưng bày tại Phòng làm việc, phòng khách, Bàn làm việc nơi trưng bày
Kích thước: 375 x 300 x 80 mm

Quả Phật Thủ Ướp Ôm Trọn Càn Khôn Hhc375

(0)
10

2,950,000₫

Ý nghĩa: Phong Thủy Vượng. Trưng bày tại Phòng khách, tủ trưng bày, Bàn làm việc, bàn họp,
Kích thước: 295 x 155 x 55 mm

Quả Phật Thủ Ướp Phước Lành Bình An Bh295

(0)
10

1,790,000₫

Ý nghĩa: Phong Thủy Bình An, Bớt lo Lắng, Bày tại Phòng Khách, phòng làm việc, phòng trà, Nơi thư giãn, phòng trừng bày
Kích thước: 650 x 265 x 80 mm

Quả Phật Thủ Ướp Phước Lành Bình An Bh650

(0)
10

5,950,000₫

Ý nghĩa: Phong Thủy Bình An, Bớt lo Lắng, Bày tại Phòng Khách, phòng làm việc, phòng trà, Nơi thư giãn, phòng trừng bày
Kích thước: 220 x 220 x 120 mm

Quả Phật Thủ Ướp Thành Công Hcq220

(0)
10

2,780,000₫

Ý nghĩa: Phong Thủy Vượng. Trưng bày tại Phòng khách, tủ trưng bày, Bàn làm việc, bàn họp,
Kích thước: 290 x 95 x 65 mm

Quả Phật Thủ Ướp Trời Và Đất Kết Nối Htc290

(0)
10

1,288,000₫

Ý nghĩa: Phòng Thủy Hội Tụ nguyên khí "trời đất ".Trang trí phòng khách, bàn thờ, Vật Phẩm Phong thủy tốt cho gia chủ
Kích thước: 600 x 195 x 150 mm

Quả Phật Thủ Ướp Trời Và Đất Kết Nối Htc600

(0)
10

5,590,000₫

Ý nghĩa: Phòng Thủy Hội Tụ nguyên khí "trời đất".Trang trí phòng khách, bàn thờ, Vật Phẩm Phong thủy tốt cho gia chủ
Kích thước: 800 x 200 x 150 mm

Quả Phật Thủ Ướp Trời Và Đất Kết Nối Htc800

(0)
10

9,580,000₫

Ý nghĩa: Trang trí phòng khách, bàn thờ, Vật Phẩm Phong thủy tốt cho gia chủ
Kích thước: 150 x 100 x 100 mm

Quả Phật Thủ Ướp Trời Và Đất Kết Nối Htq150

(0)
10

1,980,000₫

Ý nghĩa: Phong thủy đức hạnh. Bày tại bàn thờ , Điện Thờ , Miếu, chùa.. Như một bàn tay Phật mang đức độ
Giỏ hàng của tôi Sản phẩm đã xem