Cảm biến hồng ngoại KS-307DCT

Cảm biến từ KS-21AW