Ngoài phiên bản dành cho website, ứng dụng còn được thiết kế riêng cho các phiên bản dành cho Windows, Tablet, Web Mobile, Android, Iphone

Chú ý: Đối với Android thì hệ điều hành tối thiểu là 4.0.0; Đối với IOS tối thiểu là 7.0Màn hình chính

Quản lý danh sách xe

Quản lý danh sách xe cho phép người dùng thêm, xóa, chỉnh sửa danh sách xe mình. Đồng thời người dùng có thể quản lý các thiết bị, cảm biến, chi phí, bảo trì cho xe

Tại màn hình này người dùng có thể gửi danh sách xe về tổng cục đường bộ

Quản lý tài xế

Quản lý tài xế cho phép người dùng thêm, xóa, chỉnh sửa danh sách tài xế. Đồng thời người dùng có thể sử dụng tính năng điều tài xế cho xe

Quản lý chi phí

Quản lý chi phí cho phép người dùng thêm, xóa, chỉnh sửa danh sách chi phí. Người dùng có thể xem chi phí của danh sách xe, của từng xe, xem biểu đồ chi phí của xe theo thời gian

Quản lý bảo trì

Quản lý bảo trì cho phép người dùng thiết lập những thông tin bảo trì, chi phí bảo trì cho xe. Hệ thống tự động thông báo thời hạn bảo trí(sắp tới, quá hạn)

Quản lý hệ thống

Quản lý hệ thống cho phép người dùng thiết lập những thông tin về nhóm người dùng, Người dùng, Cảnh báo SMS, Cảnh báo Email, Loại địa điểm, Loại chi phí, Loại bảo trì, Thiết lập tùy chỉnh menu

Quản lý nhật ký lái xe

Quản lý nhật ký lái xe cho phép người dùng cập nhật số km lái xe trong ngày của tài xế

Quản lý xe đang cho mượn

Chức năng này cho phép người dùng theo dõi danh sách xe đang cho đối tác mượn

Để lại bình luận