Phần mềm KBVISION

Phần mềm KBVISION

| |Tải vềPHẦN MỀM KBVISION
1KBiVMS for Mac (Phần mềm quản lý camera cho máy Mac OS )Download
2KBiVMS for Window (Phần mềm quản lý camera cho máy tính Window)Download
3Config tool (Phần mềm tìm kiếm sản phẩm KBVision)Download
4Phần mềm xem trên điện thoại Android KBVISION Lite (cũ)Download
5Phần mềm xem trên máy tính bảng Android KBVISION HD (cũ)Download

Điện thoại: 

- Hệ điều hành Android và IOS:  KBVIEW Life

- Trên máy tính bảng:  KBVIEW HD

- Bản có phí:  KBVIEW Pro (Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro)

Firmware đầu ghi KBVISION mới nhất

STTMODEL HỖ TRỢPHIÊN BẢNNGÀY CẬP NHẬTTẢI VỀ
17104D(f3), 7108D(f3),
8104D f3
EngVin_P_V3.200.0004.1.R.20160920.bin03-08-2017Tải về
27104TD4, 7104D4,
7108TD4, 7108D4,
7208DF4,
8104D4
EngVin_P_V3.210.0001.8.T.20170417.bin03-08-2017Tải về 
37104TD5, 7108TD5, 8104D5EngVin_P_V3.210.0001.8.R.20170607.bin03-08-2017Tải về 
47116D(f3),
8108Df3
EngVin_P_V3.200.0004.1.R.20160920.bin03-08-2017Tải về 
57116D4, 8108D4-S3EngVin_P_V3.210.0001.8.T.20170417.bin03-08-2017Tải về 
67232D4, 8232D4EngVin_P_V3.210.0001.8.T.20170417.bin03-08-2017Tải về 
78108D5, 7116D5, 7216D5EngVin_P_V3.210.0001.8.R.20170607.bin03-08-2017Tải về 
88116D f3EngVin_P_V3.200.0004.1.R.20160920.bin03-08-2017Tải về 
98116D4EngVin_P_V3.210.0001.8.T.20170417.bin03-08-2017Tải về 
108116D5EngVin_P_V3.210.0001.8.R.20170607.bin03-08-2017Tải về 
11General_8CH-4K-4MEngVin_P_V3.210.0001.0.T.20170424.bin03-08-2017Tải về 
12General_16CH-4K-4MEngVin_P_V3.210.0001.0.T.20170424.bin03-08-2017Tải về 

Để lại bình luận